Svým klientům
budujeme majetek

To nejlepší pro naše klienty

Reprezentujeme vysoce individuální přístup s důrazem na komplexní péči, investiční excelenci a zachování hodnoty majetku pro klienta.

Životní pojištění

Životní pojištění chrání jednotlivce a jeho rodinu před finančními důsledky nejrůznějších životních situací. Nejdůležitější jsou životní pojištění proti riziku smrti, proti riziku trvalé invalidity či smrti úrazem. Na trhu existují dva základní druhy životních pojištění – rezervotvorné životní pojištění (investiční, kapitálové) a rizikové životní pojištění.

 • Allianz pojišťovna, a. s.
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a. s.
 • ČSOB Pojišťovna, a. s.
 • Generali Česká pojišťovna a. s.
 • Komerční pojišťovna a. s.
 • Kooperativa pojišťovna, a. s.
 • Slavia pojišťovna a.s.
 • UNIQA pojišťovna, a.s.
 • MAXIMA pojišťovna, a.s.
 • NN pojišťovna a penzijní společnost
Naši poradci reprezentují individuální přístup ke klientovi s důrazem na komplexní péči, investiční excelenci a zachování hodnoty majetku pro klienta.

Neživotní pojištění

Neživotní pojištění je souhrnný název pro všechna odvětví pojištění, která nespadají pod životní pojištění. Patří sem především veškeré pojištění majetku, dále úrazové pojištění osob a v neposlední řadě i pojištění odpovědnosti za škodu.

 • Allianz pojišťovna, a. s.
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a. s.
 • ČSOB Pojišťovna, a. s.
 • Generali Česká pojišťovna a.s.
 • HALALI, všeobecná pojišťovna a.s.
 • Komerční pojišťovna a.s.
 • Kooperativa pojišťovna, a. s.
 • Slavia pojišťovna a. s.
 • UNIQA pojišťovna, a. s.
 • MAXIMA pojišťovna, a.s.
 • D.A.S. Rechtsschutz AG

Investice

Součástí dobrého finančního plánu je investiční plán, na jehož konci je bohatší klient. Takového cíle lze dosáhnout pouze pomocí investičních nástrojů. Součástí značky AIDO je společnost AIDO Invest s.r.o., která se specializuje na poskytování investičního zprostředkování a budování majetku našich klientů.

 • Conseq Investment Management, a.s.
 • Moventum S.C.A.
 • CYRRUS, a.s.
 • EFEKTA finance SE
 • INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
 • Allianz penzijní společnost, a. s.
 • ČSOB Penzijní společnost, a.s.
 • KB Penzijní společnost, a.s.