Reprezentujeme
vysoce individuální přístup

Naše poslání

Věříme, že peníze mají vliv na štěstí.
Děláme lidi šťastnější.

AIDO je finančněporadenská společnost zaměřující se na budování majetku klientů.
Reprezentujeme vysoce individuální přístup s důrazem na komplexní péči, investiční excelenci a zachování hodnoty majetku pro klienta.

Naše strategie

Soustředíme se na technologické inovace, produktovou oblast investic a spolupráci s úspěšnými lidmi. Právě v těchto třech oblastech leží budoucnost poradenství.

Poradci AIDO

Naši poradci reprezentují individuální přístup ke klientovi s důrazem na komplexní péči, investiční excelenci a zachování hodnoty majetku pro klienta.

Značka AIDO

AIDO je značka sdružující společnosti
AIDO Group a.s. a AIDO Invest s.r.o.

Síla v zádech

AIDO je součástí investiční skupiny C2H. To nám dává ekonomickou sílu, prostor pro inovace, technologické a investiční know how, které využíváme ve prospěch klienta i poradce.

Naše vize

Svět finančního poradenství, kde technologické inovace umožňují kvalitním poradcům zvládat práci rychleji a mít tak více času.
Na cokoliv.
Vize nám pomáhá dělat správná strategická rozhodnutí a pomáhá procesně nastavovat celou firmu.

Je hnacím motorem firmy, inspiruje nás a především nám dává pocit, že jdeme za něčím větším, než jsme my sami.

Naše hodnoty

Tak jako nám vize AIDO usnadňuje dělat strategická rozhodnutí, pomáhají nám naše hodnoty připomínat si to, v co věříme, co je pro nás důležité a co nás odlišuje od konkurence.

Definují jací chceme být my sami a jak si vybíráme nové kolegy.

Hodnoty přímo ovlivňují jak nás vnímají noví kolegové a jak nás vnímají zákazníci.

Hodnoty tak spoluvytváří naší značku a pomáhají nám naši značku prodávat, pokud se s nimi zákazníci ztotožňují.

Věděli jste, že...

U velkých finančně poradenských firmy najdeme v kodexu chování hodnoty jako etika, odpovědnost a disciplína. V AIDO bereme tyto hodnoty jako samozřejmost. Jsou to hodnoty, kterými se nemůžeme jasně odlišit, protože je od nás klienti očekávají.

Tah na branku

Náš obor vyžaduje velkou vnitřní disciplínu. Víme, že to není práce od 9ti do 5ti. A akceptovali jsme to. Víme, že se budeme mít dobře jen tehdy, když budou naši klienti zaopatření. Hledáme efektivnější způsoby práce pro sebe i své klienty a jsme konstruktivně kritičtí – když něco nefunguje, povíme si to a potáhneme za jeden provaz, abychom to změnili – i kdyby to znamenalo vyjít ze své komfortní zóny. A moderní technologie nám v tom navíc vždy výrazně pomohou.

Upřímnost

Jsme velká rodina a víme, že to tak udržíme jen tehdy, když k sobě budeme za všech okolností otevření a upřímní. I kdyby nás to mělo krátkodobě poškodit, v dlouhodobém horizontu si tak budujeme důvěryhodnost. U nás není nic tabu – mluvíme o tom co se povedlo i nepovedlo – jedině tak se totiž můžeme poučit a posunout. Pro klienty jsme autentičtí.

Čistý štít

Poradenství je práce s lidmi. A my jsme na docela malém trhu. Zakládáme si na tom že zásadně neděláme levárny – sobě, klientům, obchodním partnerům, ani institucím. A děláme to tak konzistentně ve všech situacích – zachováváme si integritu.

Vzdělanost

Finanční poradenství je obor s velkou dynamikou. Neustále se vyvíjí nové produkty, legislativa a požadavky na vzdělání. Zakládáme si na tom, že díky propracovanému systému moderního vzdělávání poradců a nejmodernějším technologiím máme nepřetržitý přísun aktuálních informací v téměř reálném čase. Jde tak o ideální podmínky pro poskytování špičkových poradenských služeb a nejnovějších -našimi metodiky prověřených produktů – našim klientům.

Ambice

Jsme firma postavená na solidních základech se zdravými ambicemi organického růstu. I nadále chceme být moderní firma s rodinnými vztahy, která ale vždy poskytuje profesionální poradenství na světové úrovni díky svému špičkovému zázemí. Všichni poradci znají poslání a vizi firmy a vědí, jak důležité je dávat si odvážné cíle, abychom mohli i nadále růst.